Welcome to the UPF Digital Repository

Assessment of growth hormone secretagogues in anti-doping

Show simple item record

dc.contributor.author Pinyot Comelles, Armand
dc.contributor.other Segura, Jordi
dc.contributor.other Gutiérrez Gallego, Ricardo
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:34:20Z
dc.date.available 2024-03-16T02:34:20Z
dc.date.issued 2012-12-21T08:56:22Z
dc.date.issued 2012-12-21T08:56:22Z
dc.date.issued 2012-10-24
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/96913
dc.identifier B. 33338-2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/20033
dc.description.abstract La present tesis doctoral desenvolupa una nova metodologia analítica antidopatge. Degut a que actualment la detecció de l'abús d'hormona del creixement recombinant està relativament resolt, es tem que els secretagogs de la hormona del creixement (GHS) siguin el relleu natural ja que es creu provoquen efectes anabòlics semblants. L'objectiu de la tesi és la detecció de secretagogs de l'hormona del creixement (GHS) a partir de mostres d’orina. Els GHS presenten gran diversitat estructural que fa difícil una única determinació química convencional. Per això s'ha optat per utilitzar la seva propietat comú d'interaccionar amb el receptor específic GHS-R1a, mitjançant un mètode basat en un assaig competitiu front un lligand marcat. Monitorant la senyal del lligand marcat al final de l’assaig es pot determinar la presència de qualsevol GHS a la mostra. S'ha determinat per l’assaig un valor de tall de la senyal del lligand marcat per sota de la qual una mostra és considerada sospitosa amb una baixa probabilitat d'obtenir un fals positiu. El mètode desenvolupat ha funcionat amb els 8 GHS estudiats, incloses mostres reals procedents d'un assaig d’administració d’un d’ells. Variables com l'edat, gènere o exercici físic no provoquen interferències en el mètode, que actualment es troba en fase de validació.
dc.description.abstract The presented doctoral thesis describes de development of a new analytical method in anti-doping. At present, the detection of recombinant growth hormone abuse is relatively settled, and therefore it is anticipated that growth hormone secretagogues (GHS) will replace GH, as they can induce similar anabolic effects. The aim of this thesis is the detection of growth hormone secretagogues (GHS) from urine samples. GHS presents high structural diversity rendering very difficult a single conventional chemical determination for all. Thus, in this approach the single feature shared by all GHS, interaction with the specific receptor GHS-R1a, is targeted using a method based on a competitive assay against a labelled ligand. By monitoring the signal of the labelled ligand at the end of the test, the presence of any GHS in the sample can be determined. A threshold value below which a sample is considered suspicious with low probability of being false positive was set up. The developed methodology was tested with 8 different GHS, and also samples from an administration assay of one of the GHS. Variables such as age, gender or physical exercise do not interfere with the method, which is currently under validation.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Biomedicina
dc.format 216 p.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Assessment of growth hormone secretagogues in anti-doping
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:57:21Z
dc.subject.keyword Growth hormone secretagogues
dc.subject.keyword Growth hormone
dc.subject.keyword Ghrelin
dc.subject.keyword GHS-R1a
dc.subject.keyword Anti-doping
dc.subject.keyword Competitive binding assay
dc.subject.keyword 615


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking