Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Set on competing : contamination effects and parties' entry decisions in mass elections

Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Guinjoan Cesena, Marc
dc.contributor.other Lago Peñas, Ignacio
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials
dc.date.accessioned 2016-11-04T02:57:14Z
dc.date.available 2016-11-04T02:57:14Z
dc.date.issued 2012-10-26
dc.identifier B. 33336-2012
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/96195
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/19935
dc.description.abstract According to the Duvergerian theories, only viable parties would be/nexpected to stand for elections alone in the long run, whereas nonviable/nparties would be thought to join a pre-electoral coalition with/nanother party or to withdraw from competition altogether. However,/nnon-viable political parties throughout the world have been shown to/ncontinue presenting candidacies, calling into question the Duvergerian/ntheories. Developing from this apparent paradox, I argue that it is the/noverlap of electoral arenas that generates opportunities for viable/nparties to present candidacies in arenas where they are non-viable./nThrough in-depth interviews with political leaders in Canada and/nSpain, I show that the overlap of electoral arenas turns the decision to/npresent candidacies when non-viable into the dominant strategy,/nwhereas coalescing or withdrawing becomes the least favoured/nalternatives. This situation leads to an extra supply of parties competing/nto what the Duvergerian theories predict. Through a cross-national/nquantitative analysis with data from 46 countries, I address the/ninstitutional and the sociological determinants that account for variation/nin the number of parties competing, even if non-viable.
dc.description.abstract D’acord amb les teories Duvergerianes a llarg termini només els partits/npolítics viables s’haurien de presentar en solitari a les eleccions, mentre/nque els partits no viables haurien de crear coalicions preelectorals o/nretirar-se de la competició. Tanmateix, arreu del món partits no viables/ncontinuen presentant candidatures, posant en qüestió les teories/nDuvergerianes. Partint d’aquesta paradoxa, argumento que la/nsuperposició d’arenes electorals genera oportunitats per partits viables/nperquè presentin candidatures en arenes on no són viables. Mitjançant/nentrevistes en profunditat a líders polítics del Canadà i d’Espanya/nmostro com la superposició d’arenes electorals converteix la decisió de/npresentar candidatures quan no s’és viable en l’estratègia dominant,/nmentre que crear coalicions o retirar-se de la competició esdevenen/nalternatives subòptimes. Aquesta situació porta a un excés d’oferta de/npartits polítics competint en comparació amb el que les teories de/nDuverger prediuen. Mitjançant una anàlisi comparada amb dades per/n46 països analitzo els mecanismes institucionals i sociològics que/nexpliquen variació en el nombre de partits polítics que competeixen/nquan no són viables.
dc.format info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.format info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.format.mimetype 289 p.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.uri TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Set on competing : contamination effects and parties' entry decisions in mass elections
dc.date.modified 2016-11-03T04:38:19Z
dc.subject.keyword Contamination effects
dc.subject.keyword Asymmetric viability
dc.subject.keyword Party strategies
dc.subject.keyword Entry decisions
dc.subject.keyword Political elites
dc.subject.keyword Political parties
dc.subject.keyword Extra supply of parties
dc.subject.keyword Canada
dc.subject.keyword Spain
dc.subject.keyword Efectes de contaminació
dc.subject.keyword Viabilitat asimètrica
dc.subject.keyword Estratègies de partits
dc.subject.keyword Elits polítiques
dc.subject.keyword Partits polítics
dc.subject.keyword Excés d’oferta de partits polítics competint
dc.subject.keyword Canadà
dc.subject.keyword Espanya
dc.subject.keyword 32


Consulteu el document

Fitxers Grandària Format Visualització

No hi ha fitxers associats a aquest element.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element