Search Statistics for Llibres (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Immigració 55 9,57% 0,00
2 subject_keyword:Llenguatge 40 6,96% 0,00
3 author_keyword:Atienza 38 6,61% 0,00
4 subject_keyword:equals 33 5,74% 0,00
5 subject_keyword:Ensenyament 30 5,22% 0,00
6 author_keyword:equals 27 4,70% 0,00
7 author_keyword:Boleda, 23 4,00% 0,00
8 subject_keyword:Modification 23 4,00% 0,00
9 type_keyword:Atienza 23 4,00% 0,00
10 subject_keyword:Castellà 21 3,65% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
575 100,00% 0,00