Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Neuroendocrine control of puberty in vertebrates : characteriization of the kisspeptin system in flatfish

Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Mechaly, Alejandro S.
dc.contributor.other Piferrer Circuns, Francesc
dc.contributor.other Viñas de Puig, Jordi
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:50:19Z
dc.date.available 2013-07-12T01:50:19Z
dc.date.issued 2011-06-27
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/38523
dc.identifier urn:isbn: 978-84-695-0048-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12827
dc.description.abstract The recently discovered decapeptide kisspeptin and its G-protein coupled receptorform a signaling system expressed ubiquitously and are implicated in a variety of stillpoorly characterized functions. In the brain, kisspeptin is secreted by specificneurons and its receptor is localized in GnRH neurons. Kisspeptin signaling hasbeen fully established in the control of the onset of puberty in vertebrates, from fish tomammals. In this study, we characterized the kisspeptin gene in the Senegalese soleand characterized the kisspeptin receptor genes in both the Senegalese sole and inthe Atlantic halibut. In contrast to other fish species, the two species analyzed hereshowed only the presence of one ligand and one receptor, probably as aconsequence of the genome reduction characteristic of Pleuronectiformes. However,in both cases we found an alternative splicing mechanism based on intron retentionthat produces also non-functional isoforms, but whether this is part of a mechanismto control abundance of the active gene product is still not known. We documentspatial and temporal changes of expression of kisspeptin and its receptor in thebrain, pituitary and gonads related to the annual reproductive cycle. Finally, wepresent the first evidence of a possible link between energy balance andreproduction mediated by kisspeptin signaling in a non-mammalian vertebrate.
dc.description.abstract El recentment descobert decapèptid kisspeptina i el seu receptor associat a unaproteïna G formen un sistema que s’expressa ubiqüitament i que està implicat endiverses funcions, moltes de les quals encara no estan ben caracteritzades. En elcervell, la kisspeptina és secretada per neurones específiques, mentre que el seureceptor es troba a les neurones GnRH. Aquest sistema s’ha relacionat amb elcontrol de l’inici de la pubertat en diferents vertebrats, des de peixos fins a mamífers.En aquest estudi, hem caracteritzat el gen de la kisspeptina en el llenguadosenegalès, i els gens del receptor de la kisspeptina tant a llenguado senegalès comen l’Halibut de l’Atlàntic. Al contrari del que ocorre en moltes altres espècies depeixos, aquestes dues espècies només presenten un gen pel lligand i un gen pelrecep- tor. Aquest fet és probable que estigui relacionat amb la reducció de la midadel genoma que han sofert els Pleuronectiformes. Tot i així, en les dues espèciess’hi troba un mecanisme d’empalmament alternatiu conseqüència d’una retencióintrónica que produeix una isoforma no funcional. Ara bé, si aquest mecanisme estàrelacionat amb el control de l’abundància dels trànscrits de la isoforma funcionalencara està per esbrinar. Per altra banda, hem trobat canvis en l’expressió gènicatant en l’espai com en el temps durant un cicle reproductiu dels gens de lakisspeptina i el seu receptor en el cervell, pituïtària i gònades. Finalment, tambépresentem la primera evidència, en un vertebrat no mamífer, d’una possible relacióentre el balanç energètic i la reproducció controlada pel sistema kisspeptina.
dc.format info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.format info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.format.mimetype 166 p.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source.uri TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Neuroendocrine control of puberty in vertebrates : characteriization of the kisspeptin system in flatfish
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.date.modified 2013-07-10T11:29:02Z
dc.subject.keyword Alternative splicing
dc.subject.keyword Atlantic halibut
dc.subject.keyword Pleuronectiformes
dc.subject.keyword Puberty
dc.subject.keyword Senegalese sole
dc.subject.keyword Expressió gènica
dc.subject.keyword Sistema kisspeptina
dc.subject.keyword Llenguado senegalès
dc.subject.keyword Peixos teleostis
dc.subject.keyword Empalmament alternatiu
dc.subject.keyword 57


Consulteu el document

Fitxers Grandària Format Visualització

No hi ha fitxers associats a aquest element.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element