Benvinguts al Repositori Digital de la UPF

Exposició a subproductes de cloració a les piscines i efectes respiratoris en banyistes

Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Font Ribera, Laia
dc.contributor.other Villanueva Belmonte, Cristina
dc.contributor.other Sunyer Deu, Jordi
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:51:29Z
dc.date.available 2013-07-12T01:51:29Z
dc.date.issued 2010-11-29
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/31901
dc.identifier urn:isbn:978-84-694-5683-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12282
dc.description.abstract ANTECEDENTS: La natació té beneficis per la salut, però l’assistència a piscines comporta l’exposició asubproductes de la cloració (SPC). Els banyistes podrien tenir cert risc de patir efectes respiratoris, coml’asma, però l’evidència és inconsistent. L’objectiu principal és determinar si l’assistència a pisciness’associa a efectes respiratoris aguts i crònics, especialment l’asma infantil.MÈTODES: Per avaluar efectes aguts es mesura funció pulmonar i diferents biomarcadors respiratoris a48 adults sans abans i després de nedar en una piscina clorada. Per avaluar efectes crònics: estuditransversal a Sabadell (9-12 anys; N=3.223) i estudi longitudinal en una cohort de naixement (ALSPAC,Regne Unit; 7-10 anys; N=5.738). Informació sobre assistència a piscines durant la infància i símptomesd’asma i al lèrgia recollida amb qüestionari i espirometria.RESULTATS: L’únic efecte agut detectat és un lleuger augment de la permeabilitat pulmonar, estimadaamb la concentració de CC16 en sang, correlacionat amb l’exposició a SPC i l’exercici físic. L’assistència apiscines no s’associa a un augment del risc d’asma, tampoc entre els nens atòpics, però s’associa a unamenor prevalença d’alguns símptomes respiratoris i millor funció pulmonar. Els nens asmàtics que havienanat a la piscina tenen menys símptomes d’asma.CONCLUSIÓ: Es detecta un lleuger efecte agut sobre la permeabilitat de l’epitel li pulmonar delsbanyistes, però actualment se’n desconeix la rellevància clínica. Aquest treball no dóna suport a la hipòtesique l’assistència a piscines durant la infància augmenta el risc d’asma. Al contrari, la natació s’associalleugerament a menys símptomes d’asma entre els 7 i 12 anys d’edat.
dc.description.abstract BACKGROUND: Swimming is a healthy activity, but swimming pool attendance enhances the exposure todisinfection by-products (DBP). Swimming pool attendants may have a higher risk of suffering fromrespiratory conditions, such as asthma, but the evidence is unconsistent. The aim is determine if swimmingpool attendance is associated with acute and chronic respiratory effects, especially childhood asthma.METHODS: To evaluate acute effects lung function and several respiratory biomarkers were measured in48 healthy adults before and alter swimming in a chlorinated pool. To evaluate chronic effects: crosssectionalstudy in Sabadell (9-12 years; N=3,223) and longitudinal study in a birth cohort (ALSPAC, UK; 7-10 years; N=5,738). Information on swimming pool attendance and asthma and allergic symptoms wascollected by questionnaire and spirometry.RESULTS: The only acute effect detected was an slight increase in the lung epithelium permeability,estimated by serum CC16 concentration, correlated with DBP exposure and physical activity. Swimmingpool attendance was not associated to an increased asthma risk, neither in atopic children, but wasassociated with a lower prevalence of some respiratory symptoms and higher lung function. Asthmaticchildren who attended swimming pools had less asthma symptoms.CONCLUSION: An slight acute effect on the lung epithelium permeability was detected among swimmers,but the clinical relevance is currently not understood. This work do not support the hypothesis thatswimming pool attendance during childhood increases the asthma risk. On the contrary, swimming isassociated to slightly lower prevalence of asthma symptoms in children 7 to 12 years old.
dc.format info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.format info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.format.mimetype 156 p.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source.uri TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Exposició a subproductes de cloració a les piscines i efectes respiratoris en banyistes
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.date.modified 2013-07-10T11:22:40Z
dc.subject.keyword Epidemiology
dc.subject.keyword Environmental epidemiology
dc.subject.keyword Swimming pool
dc.subject.keyword Asthma
dc.subject.keyword Respiratory health
dc.subject.keyword Epidemiologia ambiental
dc.subject.keyword Salut respiratòria
dc.subject.keyword Asma
dc.subject.keyword Subproductes de la desinfecció
dc.subject.keyword Piscines
dc.subject.keyword 57


Consulteu el document

Fitxers Grandària Format Visualització

No hi ha fitxers associats a aquest element.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element