Welcome to the UPF Digital Repository

Avaluació de l'experimentació del projecte biologia en context (adaptació del salters-nuffield advanced biology-snab-) al batxillerat en Catalunya

Show simple item record

dc.contributor.author Lope Pastor, Silvia
dc.contributor.other Pérez Sánchez, Jorge
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:33:40Z
dc.date.available 2024-03-16T02:33:40Z
dc.date.issued 2011-04-12T16:29:14Z
dc.date.issued 2009-11-03
dc.date.issued 2009-05-29
dc.date.issued 2009-11-03
dc.identifier 9788469274552
dc.identifier http://www.tdx.cat/TDX-1103109-110446
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/7181
dc.identifier B.43630-2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12273
dc.description.abstract L'objectiu general de l'estudi és descriure i avaluar l'experimentació del projecte de batxillerat Biologia en context. S'ha dividit l'avaluació del projecte en tres fases amb els següents objectius específics:<br/>1ª Fase (Avaluació preliminar)<br/>- Valorar la qualitat intrínseca del projecte.<br/><br/>2ª Fase (Avaluació del desenvolupament del procés)<br/>- Determinar si el projecte seria acceptable tal com s'ha experimentat o si cal corregir alguns aspectes que no han funcionat.<br/><br/>3ª Fase (Avaluació dels resultats)<br/>- Determinar el grau d'assoliment dels objectius del projecte.<br/>- Determinar si la implementació del projecte comporta una millora en els resultats finals dels alumnes experimentadors.<br/>- Determinar si hi ha diferències respecte als coneixements conceptuals entre els alumnes que han seguit el projecte i els que han seguit un programa convencional de biologia.<br/>- Determinar si existeixen diferències entre els resultats de les PAU dels alumnes que han seguit el projecte i els dels que han seguit un programa de Biologia de batxillerat convencional.<br/>- Determinar les actituds així com el grau de satisfacció final dels professors i alumnes implicats en el projecte.<br/><br/>La recerca ha permès concloure que:<br/>- es tracta d'un projecte coherent amb el marc teòric de referència i s'estava implementant de manera bastant conseqüent amb el disseny que s'havia realitzat. També que la major part dels professors experimentadors portaven una dinàmica de classe coherent amb el disseny.<br/>- amb algunes excepcions, les notes en la matèria de Biologia a final del batxillerat dels alumnes que segueixen el projecte, són millors que les dels alumnes dels mateixos centres que en cursos anteriors havien seguit un sistema convencional en la matèria de biologia.<br/><br/>- Existeix una tendència a obtenir millors resultats per part dels alumnes experimentadors . També s'observa la tendència a una major permanència del coneixement en els alumnes que havien experimentat el projecte.<br/>- quan es comparen les notes aconseguides en les PAU els resultats mostren que no existeixen diferències estadísticament significatives entre els dos grups però sí que existeix una tendència a obtenir millors notes en el cas d'alumnat que ha seguit el projecte.<br/>- els participants van manifestar actituds força positives envers el projecte i les dades analitzades també van mostrar que les opinions de l'alumnat eren independents del professor que tenien.
dc.description.abstract In that study the general aim is to describe and evaluate the High school project called Context Biology. <br/>The evaluation of that project was been divided into three stages with the following aims for each one: <br/>First stage (Preliminary evaluation)<br/>- To assess the intrinsic project quality.<br/>Second stage (Evaluation of the project development)<br/>- To determine if the project will be acceptable in the way that it was been experimented, or if it will be better with some little changes in the parts that didn't work well at all. <br/>Third stage (Results evaluation)<br/>- To determine the aims project obtaining.<br/>- To determine if the project entails a final results improvement in project students. <br/>- To determine the conceptual knowledge differences among project students and students out of the project.<br/>- To determine the differences of the marks of the university access exam among project students and students out of the project.<br/>- To determine the project teacher's and project student's attitude and final satisfaction <br/>The research allows to conclude that: <br/>- it is a coherent project with the theoretical reference, and it was implementing consequently with the theoretical design. Also, most of project teachers made coherent lessons with the design. <br/>- with some exceptions, project students marks, at the end of High School, are better than marks of the previous students of the same school who didn't follow the project in that subject.<br/>- most of project students have better marks and more permanence of the acquire knowledge. <br/>- when the university access exam marks are compared, the results show us that there are no significative differences between the two groups but the project students group have a tendency to take better marks.<br/>- the people who participated in that project have a positive attitude with the whole project and the analyzed information, and also they show that the students opinions are independent on the teacher they have.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Biomedicina
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Avaluació de l'experimentació del projecte biologia en context (adaptació del salters-nuffield advanced biology-snab-) al batxillerat en Catalunya
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:57:25Z
dc.subject.keyword projectes educatius de ciències
dc.subject.keyword batxillerat
dc.subject.keyword ciència contextualitzada
dc.subject.keyword avaluació
dc.subject.keyword 373


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking