Welcome to the UPF Digital Repository

La Complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual

Show simple item record

dc.contributor.author Castellà, Josep M.
dc.contributor.other Payrató, Lluís
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada
dc.date.accessioned 2024-03-16T02:34:29Z
dc.date.available 2024-03-16T02:34:29Z
dc.date.issued 2011-04-12T16:35:18Z
dc.date.issued 2002-03-11
dc.date.issued 2002-01-23
dc.date.issued 2002-03-11
dc.identifier 8469985116
dc.identifier http://www.tdx.cat/TDX-0311102-134928
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/7486
dc.identifier B.14058-2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12244
dc.description.abstract La present tesi consisteix en una anàlisi compativa de tres gèneres de discurs ?conversa informal (llengua oral prototípica), classe magistral (gènere intermedi) i prosa acadèmica (llengua escrita prototípica)? en català, en tres aspectes de l'estructuració i la complexitat lingüística: la densitat lèxica, la composició oracional i la connexió textual (total: 90 trets lèxics, gramaticals i textuals analitzats). Els objectius principals són a/ dotar la lingüística catalana d'una descripció detallada, fins ara inexistent, del contrast lingüístic entre oralitat i escriptura, i b/ fer una aportació a la recerca internacional sobre el tema per intervenir, d'una banda, en el debat originat sobre la complexitat sintàctica i, especialment, sobre la presència d'oracions subordinades en els dos modes de discurs i, de l'altra, per ampliar aquesta mena d'investigació a l'àmbit del discurs, com han reclamat alguns tractadistes.
dc.description.abstract La presente tesis consiste en un análisis comparativo de tres géneros de discurso ?conversación informal (lengua oral prototípica), clase magistral (género intermedio) y prosa académica (lengua escrita prototípica)? en catalán, en tres aspectos de la estructuración y la complejidad lingüística: la densidad léxica, la composición oracional y la conexión textual (total: 90 rasgos léxicos, gramaticales y textuales analizados). Los objetivos principales son a/ dotar la lingüística catalana de una descripción detallada, hasta ahora inexistente, del contraste lingüístico entre oralidad y escritura, y b/ hacer una aportación a la investigación internacional sobre el tema para intervenir, por un lado, en el debate originado sobre la complejidad sintáctica y, especialmente, sobre la presencia de oraciones subordinadas en los dos modos de discurso y, por otro lado, para ampliar este tipo de investigación al ámbito del discurso, como han reclamado algunos tratadistas.
dc.description.abstract The present work consists of a comparative analysis of three discourse genres --informal conversation (prototypical oral language), academic lecture (intermediate genre), and academic prose (prototypical written language)-- in Catalan, focusing on three aspects of linguistic structure and complexity: lexical density, sentence composition, and textual connexion (total: 90 lexical, grammatical, and textual features analysed). The main purposes are: (a) to provide Catalan linguistics with a detailed description --non-available so far-- of the linguistic opposition between literacy and speech; and (b) to make a contribution to the international research in this field in order to, on the one hand, participate in the discussion about the syntactic complexity, and, especially, about the presence of subordinated clauses in the two modes of discourse, and, on the other, extend this kind of research to the discourse level, as some researchers have claimed.
dc.description.abstract Programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title La Complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2024-03-15T10:58:11Z
dc.subject.keyword Llengua catalana
dc.subject.keyword Gèneres discursius
dc.subject.keyword Registre col·loquial
dc.subject.keyword Conversa informal
dc.subject.keyword Classe magistral
dc.subject.keyword Discurs acadèmic
dc.subject.keyword Prosa acadèmica
dc.subject.keyword Discurs escrit
dc.subject.keyword Registre escrit especialitzat
dc.subject.keyword Densitat lèxica
dc.subject.keyword Discurs oral
dc.subject.keyword Composició oracional
dc.subject.keyword Estil nominal
dc.subject.keyword Variació lèxica
dc.subject.keyword Estil verbal
dc.subject.keyword Connexió textual
dc.subject.keyword Interordinació
dc.subject.keyword Coordinació
dc.subject.keyword Interjecció
dc.subject.keyword Subordinació
dc.subject.keyword Comparació català-anglès
dc.subject.keyword Variación lingüística
dc.subject.keyword Microsociolingüística
dc.subject.keyword Anàlisis del discurso
dc.subject.keyword Lengua catalana
dc.subject.keyword Complejidad lingüística
dc.subject.keyword Géneros discursivos
dc.subject.keyword Modo del registro
dc.subject.keyword Registro coloquial
dc.subject.keyword Registro oral formal
dc.subject.keyword Discurso académico
dc.subject.keyword Registro escrito especializado
dc.subject.keyword Prosa académica
dc.subject.keyword Conversación informal
dc.subject.keyword Discurso oral
dc.subject.keyword Clase magistral
dc.subject.keyword Densidad léxica
dc.subject.keyword Composición oracional
dc.subject.keyword Discurso escrit
dc.subject.keyword Lexical density
dc.subject.keyword Connexión textual
dc.subject.keyword Estilo verbal
dc.subject.keyword Subordinación
dc.subject.keyword Variación léxica
dc.subject.keyword Comparación catalán-inglés
dc.subject.keyword Estilo nominal
dc.subject.keyword Interordinación
dc.subject.keyword Interjección
dc.subject.keyword Linguistic variation
dc.subject.keyword Coordinación
dc.subject.keyword Microsociolinguistics
dc.subject.keyword Discourse analysis
dc.subject.keyword Catalan language
dc.subject.keyword Linguistic complexity
dc.subject.keyword Sentence composition
dc.subject.keyword Nominal style
dc.subject.keyword Textual connection
dc.subject.keyword Verbal style
dc.subject.keyword Subordination
dc.subject.keyword Coordination
dc.subject.keyword Mode del registre
dc.subject.keyword Complexitat lingüística
dc.subject.keyword Anàlisi del discurs
dc.subject.keyword Microsociolingüística
dc.subject.keyword Variació lingüística
dc.subject.keyword Genres of discourse
dc.subject.keyword Mode of register
dc.subject.keyword Formal oral register
dc.subject.keyword Colloquial register
dc.subject.keyword Academic lecture
dc.subject.keyword Specialised written register
dc.subject.keyword Academic discourse
dc.subject.keyword Academic prose
dc.subject.keyword Written discourse
dc.subject.keyword Informal conversation
dc.subject.keyword Oral discourse
dc.subject.keyword Interjection
dc.subject.keyword Interordination
dc.subject.keyword Comparison Catalan-English
dc.subject.keyword Type/token ratio
dc.subject.keyword Registre oral formal
dc.subject.keyword Filologia catalana
dc.subject.keyword 80


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking