Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Ugarte Ruiz, Alfonso
dc.contributor.other Caggese, Andrea
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:51:07Z
dc.date.available 2013-07-12T01:51:07Z
dc.date.issued 2011-03-21
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/22670
dc.identifier urn:isbn:978-84-694-4382-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12188
dc.description.abstract This thesis studies how firms’ investment and credit are affected by different financialimperfections related to firm and bank learning, relationship lending and financialwealth. After reviewing in chapter 2 the related literature, in chapter 3 I investigate themain determinants of different types of financial constraints, such as credit rationingand excessive cost of debt, by constructing new measures of these problems based onqualitative data. I then develop in chapter 4 a model of firm investment with financialconstraints and Bayesian learning that provides a new framework to analyze theproblem of asymmetric learning between a bank and a firm and its effect on a firm’sinvestment decision. This model is used to investigate, theoretically and empirically, therelationship between firms’ investment and internal funds in the presence of limitedinformation, learning and bankruptcy costs, providing new arguments to support a ushapedcurve theory of investment and internal funds. Finally, in chapter 5 this model isused to analyze how relationship lending affects the evolution of interest rates duringthe life cycle of firms.
dc.description.abstract Esta tesis estudia cómo la inversión y el crédito están afectados por diferentesimperfecciones financieras relacionadas con el aprendizaje, las relaciones de crédito y lariqueza financiera. Luego de revisar la literatura relacionada, en el Capítulo 3 seinvestiga los principales determinantes de distintas restricciones financierasrelacionadas con el acceso y las condiciones del crédito, mediante la construcción denuevos indicadores de estos problemas. Luego, en el Capítulo 4 se desarrolla unmodelo de inversión con restricciones financieras y aprendizaje Bayesiano que proveeun nuevo marco para analizar el problema del aprendizaje asimétrico entre un banco yuna firma y su efecto en las decisiones de inversión de esta última. Dicho modelo esutilizado para investigar de forma teórica y empírica la relación entre la inversión y losrecursos propios en la presencia de información asimétrica, aprendizaje y costes dequiebra, obteniendo nuevos argumentos para apoyar la teoría de una relación en formade U entre la inversión y los recursos propios. Finalmente, en el Capítulo 5 se estudiacomo una relación de crédito afecta la evolución de los tipos de interés durante el ciclode vida de las firmas.
dc.format info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.format info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.format.mimetype 196 p.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.uri TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Investment, perception of risk and financial constraints
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.date.modified 2013-07-10T11:22:38Z
dc.subject.keyword Financial constraints
dc.subject.keyword capital market imperfections
dc.subject.keyword investment-cash flow
dc.subject.keyword bank competition
dc.subject.keyword internal funds
dc.subject.keyword Restricciones Financieras
dc.subject.keyword Imperfecciones del Mercado de capital
dc.subject.keyword tipos de interés
dc.subject.keyword competencia bancaria
dc.subject.keyword costes de quiebra
dc.subject.keyword 33


Consulteu el document

Fitxers Grandària Format Visualització

No hi ha fitxers associats a aquest element.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element