Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Brückner, Markus
dc.contributor.other Canova, Fabio
dc.contributor.other Pappa, Evi
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:50:38Z
dc.date.available 2013-07-12T01:50:38Z
dc.date.issued 2010-11-15
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/7593
dc.identifier urn:isbn:978-84-694-1231-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12052
dc.description.abstract This thesis consists of three chapters. The first chapter examines empirically the relationshipbetween foreign aid and economic growth in the Least Developed Countries. Instrumentalvariables techniques are used to estimate the effect that economic growth has on foreign aidand to adjust for the reverse causal effect that growth has on aid when estimating the effect thataid has on growth. The second chapter examines the effects that fiscal expansions have on theunemployment rate. The chapter presents SVAR evidence for ten OECD countries and builds aDSGE model with a labor force participation choice and workers' heterogeneity to explain theempirical findings. The third chapter examines the effects that economic growth has on thesupport for extreme political platforms. The chapter provides a theoretical model in favor ofgrowth effects (as opposed to level effects) on the support for extreme political parties, andinvestigates empirically the relationship between growth and extremist votes for 16 OECDcountries.Esta tesis consiste en tres capítulos. El primer capítulo examina empíricamente la relación entrela ayuda exterior y crecimiento económico en los países menos adelantados. Técnicas devariables instrumentales se utilizan para estimar el efecto que el crecimiento económico tienesobre la ayuda exterior y para ajustar el efecto de causalidad inversa que el crecimiento tiene enla ayuda al estimar el efecto que la ayuda tiene sobre el crecimiento. El segundo capítuloanaliza los efectos que las expansiones fiscales tienen sobre la tasa de desempleo. El capítulopresenta pruebas SVAR para diez países de la OCDE y construye un modelo DSGE con unaparticipación en la fuerza de trabajo y heterogeneidad de los trabajadores para explicar losresultados empíricos. El tercer capítulo analiza los efectos que el crecimiento económico tieneen el apoyo a las plataformas políticas extremas. El capítulo ofrece un modelo teórico a favorde los efectos del crecimiento (en contraposición a los efectos de nivel) con el apoyo departidos políticos de extrema, e investiga empíricamente la relación entre el crecimiento devotos y extremistas para 16 países de la OCDE.
dc.format info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.format info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.uri TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Essays in Macroeconomics
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.date.modified 2013-07-10T11:22:34Z
dc.subject.keyword desempleo
dc.subject.keyword extremismo político
dc.subject.keyword regímenes políticos
dc.subject.keyword porcentaje de participación
dc.subject.keyword fricciones
dc.subject.keyword estimación de variables instrumentales
dc.subject.keyword crecimiento económico
dc.subject.keyword ayuda exterior
dc.subject.keyword unemployment
dc.subject.keyword political extremism
dc.subject.keyword political regimes
dc.subject.keyword participation rate
dc.subject.keyword matching frictions
dc.subject.keyword instrumental variables estimation
dc.subject.keyword economic growth
dc.subject.keyword Aid effectiveness
dc.subject.keyword Aid allocation
dc.subject.keyword 33


Consulteu el document

Fitxers Grandària Format Visualització

No hi ha fitxers associats a aquest element.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element