Welcome to the UPF Digital Repository

Las acciones del art.1843 y su relación con el art.1852 del Código Civil

Show simple item record

dc.contributor.author Sayas Ferrer, José
dc.contributor.other Salvador Coderch, Pablo
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
dc.date.accessioned 2017-09-23T01:31:13Z
dc.date.available 2017-09-23T01:31:13Z
dc.date.issued 2009-02-02
dc.identifier B.28912-2009
dc.identifier 9788469243183
dc.identifier http://www.tdx.cat/TDX-0612109-191635
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/7309
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/11933
dc.description.abstract La tesi doctoral "Les accions de l'art. 1843 i la seva relació amb l'art. 1852 del Codi civil" analitza les accions que corresponen al fiador abans del pagament davant al deutor. <br/><br/>S'examina, en primer lloc, els antecedents històrics de les accions contingudes en l'art. 1843 Cc; també com és regulada la qüestió pel Dret comparat. En segon lloc, s'estudia la relació existent entre l'art. 1843 i 1852 Cc, en el sentit de resoldre si és preceptiu l'exercici de les accions de rellevament de la fiança per a poder oposar les accions protectores de la subrogació. <br/><br/>Les conclusions bàsiques de la tesi es dirigeixen a què no sembla defensable la commixtió entre l'art. 1843 i 1852 Cc. Així mateix, es proposen una sèrie de mesures que pot utilitzar el fiador a l'empara de la nova Llei Concursal i que el concepte d'insolvència que sembla acollir l'art. 1843 Cc és el corresponent al perjudici del dret de crèdit.
dc.description.abstract La tesis doctoral "Las acciones del art. 1843 y su relación con el art. 1852 del Código civil" analiza las acciones que corresponden al fiador antes del pago frente al deudor.<br/><br/>Se examina, en primer lugar, los antecedentes históricos de las acciones contenidas en el art. 1843 Cc; también como es regulada la cuestión por el Derecho comparado. En segundo lugar, se estudia la relación existente entre el art. 1843 y 1852 Cc, en el sentido de discernir si es preceptivo el ejercicio de las acciones de relevación de la fianza para poder oponer las acciones protectoras de la subrogación.<br/><br/>Las conclusiones básicas de la tesis apuntan a que no parece defendible la conmixtión entre el art. 1843 y 1852 Cc. Asimismo, se proponen una serie de medidas que puede utilizar el fiador al amparo de la nueva Ley Concursal y que el concepto de insolvencia que parece acoger el art. 1843 Cc es el correspondiente al perjuicio del derecho de crédito.
dc.description.abstract The doctoral thesis "The actions of art. 1843 and its relation to art. 1852 Civil Code "examines the actions of the guarantors before payment against the debtor. <br/><br/>The tesis examines, first, the historical background of actions contained in art. 1843 cc, as well as the matter is regulated by the comparative law. Secondly, it studies the relationship between art. 1843 and 1852 cc, and if necessary the exercise of the shares the relief of the bail to exercising the protective actions of the subrogación.<br/> <br/>The basic conclusions of the thesis suggests that it does not seem defensible conmixtión between the art. 1843 and 1852 of the Civil Code. It also proposes a series of measures that can use the guarantor under the new Bankruptcy Act and that the concept of insolvency seems that hosting the art. 1843 cc is the corresponding prejudice to the right of credit.
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Las acciones del art.1843 y su relación con el art.1852 del Código Civil
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2017-09-22T02:55:23Z
dc.subject.keyword Action coverage
dc.subject.keyword Action relief
dc.subject.keyword Concurso
dc.subject.keyword Insolvencia
dc.subject.keyword Subrogación
dc.subject.keyword Derecho extranjero
dc.subject.keyword Acción de cobertura
dc.subject.keyword Acción de relevación
dc.subject.keyword Concurs
dc.subject.keyword Insolvència
dc.subject.keyword Subrogació
dc.subject.keyword Dret estranger
dc.subject.keyword Acció de cobertura
dc.subject.keyword Acció de rellevament
dc.subject.keyword foreign law
dc.subject.keyword Subrogation
dc.subject.keyword insolvency
dc.subject.keyword the new Bankruptcy Act
dc.subject.keyword 346
dc.subject.keyword 347


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking