Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Pascual Cid, Victor
dc.contributor.other Dürsteler, Juan Carlos
dc.contributor.other Baeza-Yates, Ricardo
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
dc.date.accessioned 2017-09-25T02:04:09Z
dc.date.available 2017-09-25T02:04:09Z
dc.date.issued 2010-12-20
dc.identifier B.7619-2011
dc.identifier 978-84-694-2128-4
dc.identifier http://www.tdx.cat/TDX-0211111-142905
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/7571
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/11863
dc.description.abstract El gran volumen de datos que las técnicas de minería Web generan sobre espacios Web puede llegar a ser muy difícil de entender, provocando la necesidad de desarrollar nuevas técnicas que permitan generar conocimiento sobre esos datos con el fin de facilitar la toma de decisiones. Esta tesis explora la utilización de técnicas de InfoVis/VA para ayudar en la exploración de espacios Web. Más concretamente, presentamos el desarrollo de un prototipo muy flexible que ha sido utilizado para analizar tres tipos distintos de espacios Web con distintas metas informacionales: el análisis de la usabilidad de páginas Web, la evaluación del comportamiento de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje y la exploración de la estructura de grandes conversaciones asíncronas existentes en foros online. Esta tesis pretende aceptar el reto propuesto por la comunidad de InfoVis/VA de llevar a cabo investigaciones en condiciones más reales, introduciendo los problemas relacionados con el análisis de los espacios Web ya mencionados, y explorando las ventajas de utilizar las visualizaciones proporcionadas por nuestra herramienta con usuarios reales.
dc.description.abstract The vast amount of data that Web mining techniques generate from Web spaces is difficult to understand, suggesting the need to develop new techniques to gather insight into them in order to assist in decision making processes. This dissertation explores the usage of InfoVis/VA techniques to assist in the exploration of Web spaces. More specifically, we present the development of a customisable prototype that has been used to analyse three different types of Web spaces with different information goals: the analysis of the usability of a website, the assessment of the students in virtual learning environments, and the exploration of the structure of large asynchronous conversations existing in online forums. Echoing the call of the Infovis/VA community for the need for more research into realistic circumstances, we introduce the problems of the analysis of such Web spaces, and further explore the benefits of using the visualisations provided by our system with real users.
dc.description.abstract El gran volum de dades que les tècniques de mineria Web proporcionen sobre els espais Web és generalment molt difícil dʼentendre, provocant la necessitat de desenvolupar noves tècniques que permetin generar coneixement sobre les dades de manera que facilitin la presa de decissions. Aquesta tesi explora la utilizació de tècniques dʼInfovis/VA per ajudar en lʼexploració dʼespais Web. Més concretament, presentem el desenvolupament dʼun prototipus molt flexible que hem utilitzat per analitzar tres tipus diferents dʼespais Web amb diferents objectius informacionals: lʼanèlisi de la usabilitat de pàgines Web, lʼavaluació del comportament dels estudiants en entorns virtuals dʼaprenentatge i lʼexploració de lʼestructura de grans converses asíncrones existents en fòrums online. Aquesta tesi pretén acceptar el repte proposat per la comunitat dʼInfoVis/VA de fer recerca en condicions més reals, introduint els problemes relacionats en lʼanàlisi dels espais Web ja esmentats, i explorant els avantatges dʼutilizar les visualitzacions proporcionades per la nostra eina amb usuaris reals.
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Visual Exploration of Web Spaces
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2017-09-23T11:34:00Z
dc.subject.keyword Web Spaces
dc.subject.keyword Evaluation
dc.subject.keyword Web Mining
dc.subject.keyword Visual Analytics
dc.subject.keyword Information Visualisation
dc.subject.keyword 62


Consulteu el document

Fitxers Grandària Format Visualització

No hi ha fitxers associats a aquest element.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element