Mostra el registre parcial de l'element

dc.contributor.author Pascual Cid, Victor
dc.contributor.other Dürsteler, Juan Carlos
dc.contributor.other Baeza-Yates, Ricardo
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:49:56Z
dc.date.available 2013-07-12T01:49:56Z
dc.date.issued 2010-12-20
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/7571
dc.identifier urn:isbn:978-84-694-2128-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/11863
dc.description.abstract El gran volumen de datos que las técnicas de minería Web generan sobre espacios Web puedellegar a ser muy difícil de entender, provocando la necesidad de desarrollar nuevas técnicas quepermitan generar conocimiento sobre esos datos con el fin de facilitar la toma de decisiones. Estatesis explora la utilización de técnicas de InfoVis/VA para ayudar en la exploración de espaciosWeb. Más concretamente, presentamos el desarrollo de un prototipo muy flexible que ha sidoutilizado para analizar tres tipos distintos de espacios Web con distintas metas informacionales: elanálisis de la usabilidad de páginas Web, la evaluación del comportamiento de los estudiantes enentornos virtuales de aprendizaje y la exploración de la estructura de grandes conversacionesasíncronas existentes en foros online.Esta tesis pretende aceptar el reto propuesto por la comunidad de InfoVis/VA de llevar a caboinvestigaciones en condiciones más reales, introduciendo los problemas relacionados con elanálisis de los espacios Web ya mencionados, y explorando las ventajas de utilizar lasvisualizaciones proporcionadas por nuestra herramienta con usuarios reales.
dc.description.abstract The vast amount of data that Web mining techniques generate from Web spaces is difficult tounderstand, suggesting the need to develop new techniques to gather insight into them in order toassist in decision making processes.This dissertation explores the usage of InfoVis/VA techniques to assist in the exploration of Webspaces. More specifically, we present the development of a customisable prototype that has beenused to analyse three different types of Web spaces with different information goals: the analysis ofthe usability of a website, the assessment of the students in virtual learning environments, and theexploration of the structure of large asynchronous conversations existing in online forums.Echoing the call of the Infovis/VA community for the need for more research into realisticcircumstances, we introduce the problems of the analysis of such Web spaces, and further explorethe benefits of using the visualisations provided by our system with real users.
dc.description.abstract El gran volum de dades que les tècniques de mineria Web proporcionen sobre els espais Web ésgeneralment molt difícil dʼentendre, provocant la necessitat de desenvolupar noves tècniques quepermetin generar coneixement sobre les dades de manera que facilitin la presa de decissions.Aquesta tesi explora la utilizació de tècniques dʼInfovis/VA per ajudar en lʼexploració dʼespais Web.Més concretament, presentem el desenvolupament dʼun prototipus molt flexible que hem utilitzatper analitzar tres tipus diferents dʼespais Web amb diferents objectius informacionals: lʼanèlisi de lausabilitat de pàgines Web, lʼavaluació del comportament dels estudiants en entorns virtualsdʼaprenentatge i lʼexploració de lʼestructura de grans converses asíncrones existents en fòrumsonline.Aquesta tesi pretén acceptar el repte proposat per la comunitat dʼInfoVis/VA de fer recerca encondicions més reals, introduint els problemes relacionats en lʼanàlisi dels espais Web jaesmentats, i explorant els avantatges dʼutilizar les visualitzacions proporcionades per la nostra einaamb usuaris reals.
dc.format info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.format info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source.uri TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Visual Exploration of Web Spaces
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.date.modified 2013-07-10T11:42:20Z
dc.subject.keyword Web Spaces
dc.subject.keyword Evaluation
dc.subject.keyword Web Mining
dc.subject.keyword Visual Analytics
dc.subject.keyword Information Visualisation
dc.subject.keyword 62


Consulteu el document

Fitxers Grandària Format Visualització

No hi ha fitxers associats a aquest element.

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre parcial de l'element