e-Repositori: Repositori Digital de la UPF


Què és i què conté?

És un repositori de documents digitals la funció del qual és recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual feta a la UPF.

Un repositori és una eina (un programari i un servidor) que permet emmagatzemar i mantenir objectes digitals (documents de text, audiovisuals, imatges, música, etc.) i fer-los accessibles a través del web. Incorpora eines d'indexació i descripció dels continguts (metadades) i en facilita la visualització des de molts altres llocs web.

L'e-Repositori inclou revistes, tesis, working papers, articles, presentacions a jornades, seminaris i congressos, materials docents, informes sobre docència, entre altra literatura produïda pel PDI de la UPF, i també publicacions institucionals (memòries, informes, discursos, conferències, etc.)

Objectius i finalitats

 • Contribuir a augmentar l’impacte de la investigació feta a la UPF, donant més visibilitat als autors.
 • Preservar la memòria intel·lectual de la UPF.
 • Contribuir a iniciatives de comunicació científica en accés obert (open access).
 • Afegir valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.
 • Complementar el Portal de Producció Científica (PPC) de la UPF.

Comunitats i col·leccions

El seu contingut està organitzat en comunitats i col·leccions d’acord a la tipologia, origen i objecte dels documents:

 • Docència
  Materials docents i informes sobre docència produïts pel professorat i personal d'administració i serveis de la UPF. Aquests materials també es troben disponibles a MDX (Materials Docents en Xarxa - repositori cooperatiu CBUC).

 • Recerca: articles, congressos, llibres
  Documents de recerca de la UPF, en accés obert, com ara articles de revista, llibres, comunicacions, ponències o pòsters a jornades i congressos, etc.

 • Recerca: tesis
  Tesis doctorals llegides a la UPF, en format digital en accés obert. Aquestes tesis estan també disponibles a TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).

 • Recerca: working papers, PFC, etc.
  Documents de recerca de la UPF, en accés obert, com ara working papers, informes de recerca, articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. Documents també disponibles a RECERCAT

 • Recursos i dades primàries
  Dades primàries de recerca i els instruments d'anàlisi i explotació d'aquestes dades.

 • Revistes científiques
  Consulta, en accés obert, dels articles a text complet de les revistes científiques publicades per la UPF o amb la seva col·laboració. Revistes també disponibles a RACO

 • Continguts institucionals
  Documentació institucional i/o administrativa de la UPF a la qual es vulgui donar difusió com memòries, informes, discursos, conferències, etc.

 • Vida universitària
  Documents i materials audiovisuals resultat de les activitats socioacadèmiques i de participació dels estudiants de la UPF (revistes d’estudiants, actes i activitats socials, etc.).

La recuperació dels documents es pot realitzar per cerca directe mitjançant el quadre de cerca simple o les funcions de cerca avançada, navegació per l’estructura de comunitats i col·leccions i també alfabèticament pels principals punts d’accés dels documents.

Com participar-hi?

Aquest projecte és coordinat per la Biblioteca de la UPF. Si voleu dipositar algun document en l'e-Repositori, contacteu amb la Biblioteca per correu electrònic a través de l'adreça repositori.upf.edu o per telèfon al 93 542 17 27.

El meu compte

Hi ha dues maneres d’identificar-se:

 • Si sou membres de la comunitat universitària de la UPF, entreu el vostre codi i contrasenya de Campus Global
 • Si sou usuaris externs, registreu-vos amb el vostre compte de correu electrònic.

A través de l’opció El meu compte podreu subscriure-us a les novetats i també entrar nous documents, si hi esteu autorizats.

Subscripció a novetats

Podeu subscriure-us al servei d’alerta de nous documents mitjançant els diferents canals RSS o rebre les novetats per correu electrònic (a través de l’opció El meu compte > Perfil > Subscripcions per correu electrònic).

Drets d'autor

Tots els drets d’autor estan reservats, excepte en els documents subjectes a una llicència d'ús Creative Commons.

Avís legal

Aquest lloc web amb adreça DNS repositori.upf.edu, és propietat de la Universitat Pompeu Fabra, amb seu i domicili social a:

Plaça de la Mercè, 12
08002 Barcelona
NIF: Q5850017D

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la Universitat Pompeu Fabra o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Universitat.

Els autors i/o institucions editores dels documents inclosos al repositori digital (a les diferents col·leccions) mantenen els seus drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos i estan protegits per la legislació espanyola. La Universitat Pompeu Fabra facilita només l’accés a aquests documents per la qual cosa l’usuari ha de fer atenció a les condicions d’ús concretes establertes per a cada document.

La Universitat Pompeu Fabra no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts en aquest lloc web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Universitat.

La Universitat Pompeu Fabra no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La Universitat Pompeu Fabra no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

La Universitat Pompeu Fabra no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats a aquest lloc web.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

La Universitat Pompeu Fabra es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.