El jurament i el seu significat jurídic al principat segons els dret general de Catalunya (segles XIII-XVIII): edició de la "Forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle XV"

Welcome to the UPF Digital RepositorySee full text
This document is licensed under a Creative Commons license:

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics