Dual-tracer molecular neuroimaging : methodological improvements and biomedical applications

Welcome to the UPF Digital Repository

Figueiras, Francisca Patuleia, 1984-. Dual-tracer molecular neuroimaging : methodological improvements and biomedical applications. 2012
http://hdl.handle.net/10230/17073
dc.contributor.author Figueiras, Francisca Patuleia, 1984-
dc.contributor.other Gispert López, Juan Domingo
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:51:26Z
dc.date.available 2013-07-12T01:51:26Z
dc.date.issued 2012-06-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/17073
dc.description.abstract Positron emission tomography (PET) is a functional imaging method that allows studying physiological, biochemical or pharmacological processes in vivo. PET is being used in both research and clinical practice. In the brain, it has been used to investigate metabolism, receptor binding, and alterations in regional blood flow. This thesis involves both preclinical and clinical dual-tracer PET imaging studies of different neurological disorders. In this way, different radiotracers were used along the projects. The first project focused on the implementation and in vivo validation of the simultaneous dual-tracer PET imaging technique on the rat brain and its applications in the study of cerebral ischemia. In particular, in this project two biological processes were studied at the same time: cerebral blood flow and cerebral glucose metabolism. The second project consisted in a clinical correlation study of the GABAergic and serotonin systems in a population with Essential Tremor (ET), the most commonly movement disorders.
dc.description.abstract La tomografia per emissió de positrons (PET) és un mètode d'imatge funcional que permet l'estudi in vivo de processos fisiològics, bioquímics i farmacològics. La PET s'utilitza tant en la pràctica clínica com en la recerca. Al cervell, s'ha utilitzat per investigar el metabolisme, la neurotransmissió, i les alteracions en el flux sanguini regional. Aquesta tesi implica estudis preclínics i clínics de la tècnica PET en diversos trastorns neurològics. D'aquesta manera, es van utilitzar diferents radiotraçadors al llarg dels projectes. El primer projecte es va centrar en la implementació i validació in vivo de la tècnica PET del doble-marcador simultani en el cervell de rata i les seves aplicacions en l'estudi de la isquèmia cerebral. En particular, en aquest projecte es van estudiar en el mateix moment dos processos biològics: el flux sanguini cerebral i el metabolisme cerebral de la glucosa. El segon projecte va consistir en un estudi clínic de correlació dels sistemes GABAèrgic i serotoninèrgic en una població amb tremoloressencial (TE), el trastorn del moviment més comú
dc.format.mimetype 134 p.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.title Dual-tracer molecular neuroimaging : methodological improvements and biomedical applications
dc.date.modified 2013-07-10T11:35:43Z
dc.subject.keyword Positron Emission Tomography (PET)
dc.subject.keyword Dual-tracer
dc.subject.keyword Neuroimaging
dc.subject.keyword Cerebral ischemia
dc.subject.keyword Essential tremor
dc.subject.keyword Cerebral blood flow
dc.subject.keyword Glucose metabolism
dc.subject.keyword GABAergic system
dc.subject.keyword Serotonin system
dc.subject.keyword Tomografia per emissió de positrons
dc.subject.keyword Doble-marcador
dc.subject.keyword Neuroimatge
dc.subject.keyword Isquèmia cerebral
dc.subject.keyword Tremolor essencial
dc.subject.keyword Flux sanguini cerebral
dc.subject.keyword Metabolisme de la glucosa
dc.subject.keyword Sistema GABAèrgic
dc.subject.keyword Sistema de la serotonina
dc.subject.keyword 615

See full text
http://hdl.handle.net/10803/84176

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics