Aspects of the interplay of cognition and emotion and the use of verbal vs. numerical information decision making

Welcome to the UPF Digital Repository

Trujillo Valencia, Carlos Andrés. Aspects of the interplay of cognition and emotion and the use of verbal vs. numerical information decision making. 2007
http://hdl.handle.net/10230/12196
dc.contributor.author Trujillo Valencia, Carlos Andrés
dc.contributor.other Hogarth, Robin M.
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:51:09Z
dc.date.available 2013-07-12T01:51:09Z
dc.date.issued 2007-06-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/12196
dc.description.abstract En ésta tesis se estudian 2 aspectos de la toma decisiones. Primero, se investiga la forma en que las personas categorizan atributos numéricos. Se presenta y se prueba experimentalmente un modelo del proceso mental que usan las personas para trasformar una cantidad en una categoría verbal. Bajo ciertas condiciones situacionales, el modelo es capaz de predecir conceptualizaciones verbales. Segundo, se exploran las interconexiones entre la información cognitiva y emocional durante la decisión. Se elaboran y se prueban experimentalmente cuatro modelos de la forma en que se combina la información cognitiva y emocional durante el proceso de elección, para determinar el valor de una alternativa. Los modelos muestran una alta capacidad de predicción. Esta varía en función de (1) la interacción de la información verbal y numérica con la capacidad cognitiva situacional del individuo y (2) la correlación entre los juicios cognitivos y las reacciones emocionales.
dc.description.abstract The present dissertation investigates two aspects of decision making: First, I study the way in which people understand and categorize numerical attributes of products. I develop and experimentally test a model of the mental process people use to transform a quantitative attribute into a verbal category. Under certain environmental conditions, the model is able to predict the verbal conceptualization of people. Second, I explore the interconnections of cognitive and emotional information during the process of decision making. I propose and experimentally test four different models of the way cognitive and affective information is combined during the decision making process in order to determine the value of an alternative. The models display a high predictive power. Their performance is influenced by (1) the interaction of verbal and numerical information with the situational cognitive capacities of the individual and (2) by the correlation of cognitive judgments and affective reactions.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Aspects of the interplay of cognition and emotion and the use of verbal vs. numerical information decision making
dc.date.modified 2013-07-10T11:22:36Z
dc.subject.keyword meta cognitive emotions
dc.subject.keyword self regulation
dc.subject.keyword decision process
dc.subject.keyword procedural preferences
dc.subject.keyword emotions and cognition
dc.subject.keyword fuzzy measures
dc.subject.keyword verbal and numerical information
dc.subject.keyword categorization
dc.subject.keyword consumer
dc.subject.keyword emociones meta cognitivas
dc.subject.keyword auto regulación
dc.subject.keyword procesos de decisión
dc.subject.keyword preferencias procedimentales
dc.subject.keyword emoción y cognición
dc.subject.keyword mediciones difusas
dc.subject.keyword información verbal y numérica
dc.subject.keyword categorización
dc.subject.keyword consumidor
dc.subject.keyword 159.9
dc.subject.keyword 334

See full text
http://hdl.handle.net/10803/7352

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics