Unidad léxica y significado especializado: modelo de representación a partir del nombre relacional madre

Welcome to the UPF Digital Repository

Adelstein, Andreina. Unidad léxica y significado especializado: modelo de representación a partir del nombre relacional madre. 2007
http://hdl.handle.net/10230/11913
dc.contributor.author Adelstein, Andreina
dc.contributor.other Cabré, M. Teresa (Maria Teresa), 1947-
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada
dc.date.accessioned 2013-07-12T01:50:07Z
dc.date.available 2013-07-12T01:50:07Z
dc.date.issued 2007-02-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/11913
dc.description.abstract Esta tesis estudia la especificidad de los significados léxicos especializados, a partir del análisis del funcionamiento de nombres relacionales; ofrece una explicación integrada de la semántica especializada y no especializada y una modelización de entrada léxica unificada. Conjuga así, el modelo comunicativo de la terminología con modelos polisémicos de generación del significado léxico.El trabajo presenta una revisión crítica de las propuestas lingüísticas y terminológicas acerca de las propiedades semánticas del léxico científico. Luego, analiza las propiedades del significado léxico especializado, los factores y los mecanismos de generación semántica, a partir del análisis contrastivo del comportamiento de madre en corpora textuales. La tesis proporciona, a su vez, criterios de reconocimiento formal de información semántica especializada, útiles para desarrollar diversos tipos de aplicaciones. Finalmente, propone una generalización de la semántica especializada de los nombres relacionales y una representación de entrada dinámica, que contempla componentes de conocimiento lingüístico y extralingüístico que interactúan en la generación del significado léxico.
dc.description.abstract This dissertation studies the specificity of specialized lexical meanings, based on an analysis of the behaviour of relational nouns; it offers an integral explanation of specialized and non-specialized semantics and a modellization of a unified lexical entry. Thus, it combines the communicative model of terminology with polysemic models of generation of lexical meaning.This work starts by presenting a critical review of linguistic and terminological approaches to the semantic properties of scientific lexicon. Then it procedes to analize the properties of specialized lexical meaning, the factors that influence semantic generation and its mechanism, based on the behaviour of madre in text corpora. It also provides criteria for the formal recognition of specialized semantic information which can help develop different kinds of applications. Finally, the dissertation puts forward a generalization of the specialized semantics of relational nouns and a representation of a dynamic entry, which contemplates components of linguistic and extralinguistic knowledge interacting in the generation of lexical meaning.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.title Unidad léxica y significado especializado: modelo de representación a partir del nombre relacional madre
dc.date.modified 2013-07-10T11:48:48Z
dc.subject.keyword specialized meaning
dc.subject.keyword relational nouns
dc.subject.keyword terminology
dc.subject.keyword lexical semantics
dc.subject.keyword nombres relacionales
dc.subject.keyword significado especializado
dc.subject.keyword semántica léxica
dc.subject.keyword terminología
dc.subject.keyword 81

See full text
http://hdl.handle.net/10803/7505

Search


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics